Het valt niet te ontkennen dat de technologie zich in een zeer snel tempo ontwikkelt. Maar net zoals digitale transformatie werkt als een bondgenoot voor het bedrijfsleven, brengt het ook enkele uitdagende punten met zich mee.

Meer dan investeren in nieuwe apparaten en instrumenten, moet je begrijpen dat digitale transformatie deel uitmaakt van een nieuwe cultuur. Het omvat pijlers met betrekking tot de consument, interne feedback, meer flexibele leveringen en aanpassing aan procesveranderingen. Daarom presenteren wij in dit artikel de belangrijkste technologische trends die de markt in de komende jaren zullen bepalen. Bekijk ze!

1. Gebruik van spraaktechnologie

Het is niets nieuws dat deze strategie veel wordt gebruikt, maar tegen 2023 zal zij sterker op de voorgrond treden. Onderzoek toont aan dat de belangrijkste drijfveren voor deze markt de vooruitgang in Artificial Intelligence, Machine Learning en Natural Language Processing zijn.

Hiermee zullen wij de versterking van verschillende platforms die steeds beter in staat zijn gevoelens, intenties en gedragingen van de consument te begrijpen, op de voet volgen. Dit alles zonder een toepassing te hoeven openen, een scherm te openen of informatie in te voeren.

2. Kunstmatige Intelligentie

Een machine met kunstmatige intelligentie kan bepaalde eigenschappen van de mens nabootsen, zoals spraak, herkenning, besluitvorming, visuele waarneming en taalbegrip. Kunstmatige intelligentie (AI) is de combinatie van verschillende technologieën die machines in staat stelt zelfstandig waar te nemen, te begrijpen en te handelen of te leren, of menselijke activiteiten aan te vullen.

Dit soort technologie stelt de machine in staat te denken en te handelen als een mens en met deze vooruitgang zijn veel bedrijven in staat hun klanten de zogenaamde “gehumaniseerde dienst” te verlenen op basis van hun emoties, gevoelens en behoeften. In 2023 zal kunstmatige intelligentie naar verwachting een nog grotere groei kennen.

3. Chatbots

Steeds meer bedrijven hebben het gebruik van chatbots omarmd om hun bedrijf een impuls te geven, vooral als we denken aan het verlenen van grootschalige ondersteuning en service. Intelligente chatbots worden steeds essentiëler. Voor 2023 wordt een nog grotere groei verwacht door de toepassing van nieuwe bedrijfsmodellen en de technologische vooruitgang van de modellen die reeds door grote ondernemingen worden gebruikt.

4. Influencer marketing

Als we denken aan technologische trends, is influencer marketing een strategie waarmee je kunt profiteren van samenwerking met onafhankelijke content producenten om een dialoog tot stand te brengen tussen merk en consument. Deze strategie kan, wanneer zij door de ondernemingen wordt toegepast en goed gestructureerd is, aanzienlijke resultaten opleveren.

5. Hyperautomatisering

Hyperautomatisering omvat benaderingen zoals RPA en Machine Learning om processen te automatiseren, met inbegrip van contentbeheer en systeem optimalisering. Ondernemingen die gelijke tred houden met de marktontwikkelingen en in deze benaderingen investeren, kunnen aanzienlijke operationele kostenbesparingen verwachten.

Comments are closed.