De communicatietrends voor 2023 weerspiegelen de periode van ongekende veranderingen die we de laatste tijd hebben doorgemaakt. We hebben een plotselinge digitalisering doorgemaakt vanwege de behoefte aan sociaal isolement, maar het landschap verandert nog voortdurend.

Dit beïnvloedt de manier waarop merken met hun consumenten communiceren. Dus als je op de hoogte wilt blijven van de belangrijkste communicatietrends voor 2023 en hoe ze merkmanagement beïnvloeden, blijf dan dit artikel lezen!

1. Multichannel communicatie is de trend voor 2023

Na een massale migratie naar een thuiskantoor in 2020 is de realiteit van de meeste bedrijven vandaag divers: er zijn werknemers die op afstand werken, in flexibele uren en in persoon. De verandering van scenario heeft de interne communicatie van ondernemingen sterk beïnvloed en een aanpassing van de strategie noodzakelijk gemaakt.

Om de werknemers te bereiken, waar ze zich ook bevinden, hebben bedrijven gekozen voor een communicatiestrategie met meerdere kanalen, waarbij dezelfde boodschap wordt verspreid via meerdere interne kanalen, die worden gebruikt naar gelang van de voorkeur, het werkmodel en de functie van de werknemer.

2. Grotere digitalisering van de communicatie

De toenemende digitalisering blijft een trend voor communicatie in 2023. De metaverse, een virtueel universum dat de echte wereld nabootst, is een voorbeeld van dit fenomeen. Het “nieuwe internet” of “3D-internet”, zoals het wordt genoemd, zal van invloed zijn op het gedrag van het publiek, en bijgevolg op de communicatiestrategie van merken.

Hoewel het concept niet nieuw is, heeft het aan bekendheid gewonnen sinds de naam van Facebook werd veranderd in Meta en Mark Zuckerberg zijn voornemen aankondigde om in dit universum te investeren. Men verwacht een grotere versmelting van de reële en de virtuele wereld en de digitalisering van de communicatie.

3. Empathische communicatie

Het lijkt tegenstrijdig dat humanisering en digitalisering trends zijn voor communicatie in 2023. Maar terwijl beeldschermen een steeds belangrijkere plaats in ons leven innemen, is er in de samenleving discussie ontstaan over het belang van geestelijke gezondheid en welzijn.

Voor merken is het noodzakelijk een steeds menselijker communicatie te ontwikkelen. Of het nu binnen het bedrijf is of op sociale media, het zwaartepunt is hetzelfde: luisteren en dialoog met empathie. Communicatie moet zorgen voor een grotere nabijheid tussen merk en klant, ruimte maken voor hun inspraak en hun mening verwelkomen.

4. Diversiteit en inclusie zijn nog steeds erg in trek

Het publiek verwacht van merken dat zij een standpunt innemen ten gunste van diversiteit en inclusie, dat zij een standpunt innemen over gevoelige kwesties en een verschil maken in het leven van minderheidsgroepen. Acties op het gebied van diversiteit en inclusie moeten aansluiten bij de waarden van het publiek van de onderneming en een reëel voordeel voor de samenleving inhouden.

De trends voor 2023 wijzen op nieuwe marktkansen en veranderingen in het consumentengedrag. Zoals altijd zullen merken die hun doelpubliek kennen, bereid zijn naar hen te luisteren en hun routines aan te passen, in een dynamisch en snel scenario aan het langste eind trekken.

Comments are closed.